Tipy a rady pro instalaci tapet

Kolik rolí budu potřebovat?

Kolik rolí budu potřebovat?

Druhy tapet a symboly pro zpracování jsou popsané níže na stránce.

Spočítejte si vždy dobře, kolik rolí budete potřebovat, a raději kupte jednu navíc. Tapeta dokoupená později může být z jiné výrobní šarže a může mít nepatrně odlišný odstín, což se projeví až po nalepení.

Standardní rozměr tapety v jedné roli je šířka 0,53 cm a délka 10,05 m. Jedna role tedy pokryje plochu 5,3 m2. Protože málokterá místnost má výšku 10 m, je třeba roli stříhat. Pokud tapeta nemá vzor, který musí navazovat (tzv. raport nebo prostřih), je výpočet jednodušší. Pás tapety stříháme o 5 cm výš, než je výška stěny (nebo výška, do které chceme tapetovat).

Vzorec pro výpočet bez navazování vzoru:

(obvod místnosti x výška) v metrech / 5 = počet rolí

Vzorec pro tapety s napojením vzoru (s prostřihem):

(obvod místnosti x (výška + raport)) v metrech / 5 = počet rolí

Obvod místnosti znamená součet šířek všech stěn. Chcete-li tapetovat jen jednu stěnu, místo obvodu místnosti dosadíte jen šířku dané stěny. Rozměry dveří a oken se neodečítají.

Doporučujeme koupit jednu roli tapety navíc kvůli případným opravám v budoucnosti.

Při lepení tapet se řiďte symboly, které jsou na rubové straně tapety. Podklad musí být čistý, suchý a hladký, doporučuje se použít penetrační přípravek. Pokud je na stěně již několik vrstev malby, je třeba zjistit, jestli je povrch dostatečně únosný. Barevná výmalba může v určitých případech prosáknout tapetou (je třeba použít penetraci).

V případě vliesových tapet se natírá lepidlem pouze stěna. Při lepení papírových tapet je třeba natřít lepidlem tapetu, podle stavu povrchu případně i stěnu. Tapetu natřete a rubovou stranou přeložžte na sebe, aby se lepidlo vsáklo rovnoměrně do celé tapety. Pozor - čas na nasáknutí papírových tapet je cca 4 min.

 Jednoduchá tabulka pro výpočet spotřeby bez prostřihu zde. 

 

VŠE podrobně o tapetách a lepení najdete zde.

Jaké lepidlo?

Jaké lepidlo?

Existují lepidla univerzální (na papírové, vliesové i vinylové tapety) nebo speciální přímo pro jednotlivé druhy tapet. Lepidla se prodávají v práškové nebo tekuté formě a míchají se s vodou v poměru uvedeném v návodu, nebo se prodávají lepidla již přímo připravené k použití. 

Před nákupem lepidla se přesvědčte, pro jaký typ tapet je určené a na jak velkou plochu vystačí - bývá uvedeno v m2 nebo množství rolí tapet.

Doporučujeme:

Univerzální lepidlo Pufas Euro 3000 Speciál - DIMEX (100 g) - lepidlo pro všechny druhy tapet (papírové, vinylové, vliesové).

- s fungicidní úpravou, zušlechtěné umělou pryskyřicí (PVA)

- za 5 min. připraveno k použití

- navzdory počáteční silné přilnavosti je možné při lepení provést lehkou opravu

- vystačí na 2 role tapety

 

Práškové lepidlo Metylan Direct - na vliesové tapety - nanášení lepidla válečkem přímo na stěnu.

- se speciální přísadou pro čisté a spolehlivé tapetování
- při nanášení přímo na stěnu lepidlo nestéká, můžete ho nanášet válečkem přímo na stěnu
- vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností dodatečné opravy (lepí ihned, ale tapety lze ještě mírně posouvat)
- pro použití je připraveno do 3–5 minut
- vysoce odolné proti vlhkosti
- umožňuje odstranění kvalitních netkaných textilních tapet zasucha
- rovnoměrná (homogenní) konzistence
- odolné proti vysoké teplotě, vápnu a cementu
- vhodné k tapetování i pomocí tapetovacích zařízení

- balení 200 g vystačí až na 22 m2 (4 role)

 

Univerzální tekuté lepidlo Metylan koncentrát 500g - tekuté koncentrované lepidlo na všechny typy tapet. Extrémní lepicí síla, dokonalá přilnavost, dlouhotrvající výsledek.

- tekuté koncentrované lepidlo bílé barvy
- připraveno k použití do 2 minut
- díky tekuté konzistenci je jednoduše smíchatelné s vodou, nedochází k vytváření hrudek
- vysoká odolnost proti vlhkosti
- vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností korekce
- dovoluje snadné posouvání, které umožňuje perfektně napojit vzorek
- odolné proti teplotním výkyvům, proti vápnu a cementu
- lze aplikovat buď přímo na stěnu nebo na tapetu v závislosti na typu tapety

- vystačí na 4 (vliesové) až 5 (papírové) rolí tapet

 

 

Druhy tapet

Papírové tapety

Dříve nejběžnější, v současnosti méně často používané, nicméně stále oblíbené vzhledem nižší ceně. Nehodí se do vlhkého prostředí a na stěny s prasklinami. Jedná se o tapety z raženého, potištěného a mačkaného papíru. Nejkvalitnější jsou dvojvrstvé ražené papírové tapety – takzvané duplexní. Dle hmotnosti suroviny se papírové tapety dělí na lehké, středně těžké a těžké. Papírové tapety při lepení reagují na vlhkost, proto se lepidlo nanáší na jejich zadní stranu a čeká se několik minut, až tapeta lepidlo nasákne. Pokud je povrch stěny nasákavý, je třeba před lepením tapet lepidlem natřít i stěnu.

 Vliesové tapety

V současnosti zřejmě nejoblíbenější, vliesové tapety jsou z netkané textilie, která se vyrábí česáním polyesterových a celulózových vláken, a tato vlákna jsou vzájemně svázaná pojivem. Jsou odolné proti opotřebení a jsou vhodné na přemostění drobnějších trhlin nebo zakrytí menších nerovností. Mají tepelně izolační vlastnosti. Protože vliesové tapety nemění rozměr, lepí se takzvaně za sucha -- lepidlo se nanáší jen na stěnu. (V určitých situacích je lepidlo třeba nanést i na zadní stranu tapety.) Tapety typu vlies lze snadno odstranit -- v suchém stavu stáhnout ze stěny. 

 Vinylové tapety

Vinylové tapety se vyrábějí z umělé hmoty. Jsou omyvatelné, odolné proti poškrábání a také částečně tepelně izolují. Proto je možné je použít i v kuchyních a koupelnách nebo místnostech s rizikem ušpinění stěny. Na základě nosné vrstvy se rozlišují se zadní stranou z papíru nebo se zadní stranou z vliesu. Nevýhodou je náročnější postup při lepení, protože tyto tapety jsou těžší.

U všech vinylových tapet (vzhledem k tomu, že přední strana vinylových tapet je z umělé hmoty) může vlhkost unikat pouze směrem do stěny. Proto se nedoporučuje pro přípravu podkladu použít stěrkovací materiály obsahující sádru (dlouhým působením vlhka nabobtnají a mohou se oddělit od základní plochy), ale přípravek, který obsahuje disperzi vápna a umělé hmoty.  

Symboly na tapetách

Symboly na tapetách nás informují o tom, jak správně tapetu nalepit, jak ji udržovat nebo jak jí v případě potřeby odstranit ze stěny... 

Omyvatelnost

- Tapeta je odolná proti vodě pouze při jejím zpracování - čerstvé skvrny od lepidla se mohou jemně setřít vlhkou houbou

-  Omyvatelná - lehké znečištění se může odstranit vlhkou houbou

- Vysoce omyvatelná – většina znečištění (kromě olejů, tuků atd.) lze odstranit slabým mýdlovým roztokem

-  Odolná proti drhnutí - znečištění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčkem

- Vysoce odolná proti drhnutí - nečistoty lze odstranit mechanicky čistícím prostředkem

Stálost na světle 

- Dostatečná - Dostatečná stálobarevnost na světle

- Uspokojivá - Uspokojivá stálobarevnost na světle

- Dobrá - Dobrá stálobarevnost na světle

- Velmi dobrá - Velmi dobrá stálobarevnost na světle

- Výborná - Výborná stálobarevnost na světle

Sesazování vzoru

- Bez sesazení vzoru - při lepení není třeba brát zřetel na vzor

- Přímé sesazení vzoru s údajem o raportu v cm (např. 40/0); stejné vzory se lepí vedle sebe ve stejné výšce

- Přesazení vzoru s údajem o raportu a přesazení; vzor na dalším pruhu se vždy posune o velikost přesazení

- Převrácené lepení - každý druhý pruh se lepí vzhůru nohama

 Zpracování

- Lepidlo se nanáší na přímo na tepetu

- Lepidlo se nanáší na podkladovou plochu

- Předklížená tapeta -zadní strana tapety je předem opatřena vrstvou lepidla, které se aktivuje krátkým namočením ve vodě

Odstraňování

- Beze zbytku odstranitelná tapeta - tapeta se při renovaci může stáhnout ze stěny za sucha

- Odstranitelná vrchní vrstva – štěpitelná - vrchní vrstvu tapety lze za sucha stáhnout, ale spodní vrstva zůstává na stěně jako makulatura

- Tapeta odstranitelná za mokra - tapeta se důkladně namočí vodou a beze zbytku odstraní

Nanášení lepidla ovlivňuje fakt, zda si tapeta zachovává své rozměry nebo nikoli. Tapety vyrobené z papíru nebo s nosnou vrstvu z papíru vlivem vlhkosti nabobtnají, proto se lepidlo nanáší na zadní stranu tapety. Tapeta se po nanesení lepidla složí a nechá se nasáknout lepidlem. U tapet, které si zachovávají své rozměry se lepidlo nanáší přímo na podkladovou plochu (stěnu). Na trhu jsou také k dispozici tapety, které mají zadní stranu již potaženou lepidlem. V tomto případě stačí před tapetováním navlhčit stěnu vodou.

Ceritifikát RAL

Ceritifikát RAL

 RAL-GZ 479

Aby se vyhovělo vysokým nárokům spotřebitelů na kvalitu a nezávadnost, spojili se výrobci tapet do Společenství pro kvalitu. U tapet se značkou kvality RAL se výrobci zcela vzdali zdraví škodlivých surovin, látek obsahujících těžké kovy, toxických tiskařských barev, lehce těkavých změkčovadel, freonů, olova a kadmia jako stabilizátorů, chlorovaných a aromatických rozpouštědel. Mimo to nesmí být průkazné monomery vinylchloridu a mezní hodnota pro formaldehyd se musí pohybovat padesát procent pod zákonem stanoveným limitem.

Tapety mohou být označeny značkou kvality RAL, jen pokud jsou splněny tyto požadavky.

Certifikát FSC

Certifikát FSC

Certifikát FSC:

Certifikace FSC mix znamená, že výrobky takto označené obsahují minimálně 70% FSC certifikované suroviny (tzn. v případě tapet papíru). Ve výjimečných případech může množství certifikované suroviny dosáhnout 50%.
Označení je současně potvrzením, že tapeta byla vyrobena z dřevěných vláken kontrolovaného původu nebo z recyklovaného materiálu.

Certifikát CE

Certifikát CE

Certifikát CE:

Označení CE, kterým je výrobek opatřen, představuje prohlášení výrobce, že:

výrobek vyhovuje všem příslušným předpisům Společenství (EU),

výrobek byl před uvedením na trh vyhodnocen a splňuje legislativní požadavky, a

byl proveden náležitý postup posouzení shody.

Tipy pro malý pokoj

Jak barvy a vzory dokážou opticky zvětšit místnost?

- světlé a chladné barvy opticky zvětšují prostor

- strop vymalovaný světlejším odstínem než stěny zvyšuje pocitově výšku místnosti, tmavý strop snižuje místnost

- drobný vzor opticky zvětšuje x velké vzor zmenšuje

- pomocí pruhů lze měnit proporce místnosti - svislé pruhy opticky zužují, vodorovné pruhy rozšiřují

AKCE a DÁRKY

Letní výprodej!

Tapety skladem odesíláme do druhého dne, na objednávku do týdne.

 Uvedené ceny jsou za roli tapety.

 Vzorky tapet skladem (a některých vybraných na objednávku) posíláme zdarma.

Množstevní slevy - sleva 10 % na koupi 6 rolí a více.

Doprava zdarma nad 3000 Kč.

Choose PayPal Today

Pricemania.sk – Porovnanie cien

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info